Furnes bygdebok bd.1 1941 Side 157

ÅSET NORDRE

Gnr. 214. bnr. 6

Denne eiendommen ble skilt frå Aset søndre og skyldsatt for 84 ski. 27/7 1863. Frå 1886 var skylda 2 mark 4 øre. Ved skyldsettinga var det 12 mål åker, 19 mælinger slåttland og en del hamn og skog. Det ble sådd 2i/2 tx korn, satt 3 t. poteter, avlet henholdsvis 12"/. og 18 t. og av høy 43 skpd., nok til å fø 1 hest, 5 kyr, 8 geiter og 10 sauer. I 1866 het det at jorda var frostiendt og 5. klasses. Det er moldjord i vesthellinga, ellers raujord, sand og grus med leirkvabb i botn. Sist nevnte året ble det attåt kornet satt 4 t. poteter og avlet 20 t. Det var 48 mål naturlig eng, 24 skpd. høy, hamn heime og i almenningen, og det ble fødd 1 hest, 3 kyr og 6 sauer. Til garden hørte det og en del lauvskog. Brukeren av den søre garden skulle ha fri veg over Aset nordre fram til låven og fjøset for seg sjøl, folka og dyra sine og plass til møkka utafor fjøset. Brønner og vassledninger skulle de to brukerne være i hop om. Den nordre delen av hovedbygningen har vært brukt til skolerom. Huset er ellers bygd av Børre Bratlien.

Anders Olsen
Klikk, for å vise mer om:
. f. 9/9 1841, d. 20/5-1915 Alexandria, Minnesota tok over gårdparten, mens mor hans fekk føderåd til en årlig verdi av 28 spdr. 18 ski. 5/8 1863. tgl. 4/3 1865. Anders fekk ikke tinglest skjøte. Han var ikke kommet så langt ennå, den dagen han satte att nøkkelen i døra til den nye hovedbygningen sin og dro til Amerika. 30/12-1865 var han blitt g. m. Dortea Eriksdtr. F. 24/9-1839 d. 22.11.1879 Alexandria, Minnesota. Hun var frå Solør, og dit dro hun attende etter at Anders var blitt borte for henne, mens ei av svigerinnene hennes ble ved plassen. (From Anders relatives) When Anders left Norway, there had been a dispute with his mother Kari Daffindsdatter. After the death of the father Ole Andersen Aaseth, the farm Aaseth was divided into two parts, Aaseth Nordre and Aaseth Sondre. The two brothers, Andreas and Anders would each have half - Anders getting Aaseth Nordre about 1863, although his mother retained the deed. The brother Andreas at Aaseth Sondre was accused and convicted of stealing some posts from a neighbor, the type used to construct a hay drying fence. He lost the legal right to own the farm. The mother Kari was then reluctant to sign the deed of Aaseth Nordre over to Anders. He then left the key in the lock of the new farmhouse they had just built, and walked away from the farm, leaving his mother to fend for herself in her old age. He left for America soon after. Eventually the farm passed out of the family, after some years. (this information from the Furnes bygdebok.) Anders og Dorthea emigrerte sammen til Alexandria, Minnesota. Mor til Dorthe fulgte etter.

Olea Olsdtr.
Klikk, for å vise mer om:
, f. 25/4-1847 (søster til Anders). fekk skj. 11., tgl. 12/3 -1869, mot 306 spdr. og føderåd til mor si til en årlig verdi av 34 spdr. 72 Aset nordre ski. Løsøre til en verdi av om lag 27 spdr. fulgte med i handelen, på samme tia som Olea tok på seg å skaffe broren Ole hus, kost og klær så lenge til han var blitt konfirmert. Disse ytelsene ble taksert til 10 spdr. Olea ble g. m. Thore N. Lund, og etter at Olea hadde hatt skjøte i 10 år. solgte Thore garden til en brorsøn (Peter) av Olea, mens de sjøl dro til Kristiania.


Gustav Andreassen
Klikk, for å vise mer om:
Aset søndre, f. 18/7 1872. fekk skj. 25/7. tgl. 5/8 1879, mot 840 kr. og før nevnte føderåd. Løsøre til en verdi av 180 kr. fulgte med i handelen. Senere sto broren Peter
Klikk, for å vise mer om:
som eier ei ti. I 1903 fekk så Gustav nytt skjøte på garden, men solgte att 4 år senere (1907) og flyttet til Kristiania. Med dette gikk garden ut av ætta. og har senere vært på flere hender.

Skjøte av 6/4 tgl. 7/4-1913 fra Lars Høisveen til Kristian Johansen Aaseth, f. 30/10-1887

Kristian Johansen Aaseth, f. 30/10-1887, d. 21/3-1943, gm. Ellen Åseth, f. 1896, d. 2/6-1975

Av barn kjenner vi:
1. Johan Åseth, f. 20/4-1923

Skjøte 30/12-1965 fra Ellen Åseth f. 1896 til sin sønn Johan Åseth, f. 20/4-1923 Johan Åseth g.m. Hedvig Signy Sørum 9/10-1954, f. 7/2-1936, d. 1/12-1996

Av barn kjenner vi:
1. Jan E. Aaseth f. 14/6-1956

Skjøte 15/7-1981 fra Hedvig Signy Aaseth til sønnen Jan E. Aaseth