Furnes Bygdebok bd.1 1941 side 156

Bækkelund (Åsetstuen)

Gnr. 214 Bnr. 4 (2015: 0412-702/4)

Bækkelund ble solgt unna Åset i 1818 og skyldsatt for 30 ski. 2/12-1846. Frå 1886 var skylda 60 øre. Jorda består av mold, sand og leire, og i 1866 het det at den var 5. klasses og frostlendt. Ved skyldsettinga var det 4 mål åker, det ble sådd 1 t. korn, satt 1 t. poteter og avlet henholdsvis 3 og 4 t. Det var og 3 1/2 mæling slåttland som ga 6 skpd. høy, nok til å fø 1 ku og 6 sauer, I 1866 var det 6 mål åker, og det ble satt ytterligere 1 t. poteter. Korn og poteter ga 5 fold. Av naturlig eng var det nå 14 mål og av høy 7 skpd. Hamn var det heime og i almenningen, og det ble fødd 2 kyr og 4 sauer. I 1875 ble det sådd 3 skp. bygg, 1 t. blandkorn og ¼ t. erter og satt 1 1/2 t. poteter. Frå 1866 ble Syljulien brukt under Bækkelund.

Johannes Amundsen, dpt. i mars 1791, d. 22/12 1859, i 1812 på Vollumeie og i 1815 på Bjørgeeie, fekk skj. på Åsetstuen, det senere Bækkelund, 4/2-1818 mot 50 spdr. til morfaren, Ole Åset. Men Johannes skulle først ta over eiendommen, når mora og stefaren var døde, da disse hadde fått plassen til bruk for levetia mot å yte arbeid til en verdi av 1 spdr. 1 ort årlig. Når de gamle, Kristian og Helvig, var døde skulle Johannes fortsatt svare 1 spdr. 1 ort årlig som bidrag til skatten. Ved skiftet etter Johannes 28/8-1860 ble plassen tatt til inntekt for 160 spdr. og overlatt til en svigerson. Løsøret var da solgt for 60 spdr.; og enka og barna fekk 156 spdr. Johannes var 1 g. m. Kari Olsdtr., d. 22/2 1831.

Av barn kjenner vi:
1. Ole, f. 23/11 1812, d. 25/8 1819.
2. Anne, f. 21/9 1815, d. 27/8 1819.
3. Helvig, f. 18/8 1818, g. m. Ole Nilssen Kvernvolden.
4. Ole, f. 20/12 1821, d. 29/1 1823.
5. Ole f. 20/12 1823. 7/5 1847 g. m. Anne Johannesdtr. Slåtmyrbakken.
6. Agnete, f. 24/7 1826, d. 12/12 1828.

 — 8/11 1831 ble så Johannes 2 g. m. Gønner Olsdtr. Torsæteren, f. i Ringsaker 1795.

Av barna deres kjenner vi:
1. Johannes, f. 13/7 1832, bunt­maker, 21/11 1855 g. m. Mari Nilsdtr. Sæliengen, Vang.
2. Agnete, f. 25/9 1835. d. ug.
3. Kari, g. m. neste bruker.  

 

Pål Gundesen, f. på Kårtorpeie 8/4 1837, ei ti på Ånnerud i Veldre. fekk skj. 3., tgl. 4/11 1862, mot 160 spdr. og føderåd til svigermor si til en femårlig verdi av 100 spdr. Pål solgte att 4 år senere, etter å ha kjøpt Syljulien. Han kjøpte og Mauset nordre, og dit flyttet han med kone og barn.

Jens Larssen Opsaleie, f. i Veldre 1813, fekk skj. 22/10, tgl. 5/11 1866. mot 200 spdr. I 1868 kjøpte han og Syljulien. Som far sin, Lars Høgsveen, drev og Jens som svarver. Han lagde valbjørkkanner o. 1., og ei søster hjalp til med å skjære ut «løvene og bikkjene». Jens var og hjulmaker og lagde og annen redskap. Han var g. m. Karen Kristoffersdtr. frå Fåberg, f. 1820.

Av barn kjenner vi: 1. Kristian, f. 1858, 27/4 1883 g. m. Agnete Olsdtr. Øverkverneie. 2. Johannes, f. 1861, hjulmaker og bruker av Bækkelund etter far sin, 28/1 1891 g. m. Marie Pedersdtr. Aseteie.