Relatives

On these pages my ancestors are presented

Individuals

This site contains data from 4 697 persons being part of 1 635 families.

Index of persons

?, (, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z, Ø, A,

Name

Gallery of persons

Gudahl, Johan Monrad Sandbakken, Esther Hanestad, Reidunn Røhne, Karine Hestsveen, Johan Christiansen Oswold, Amund Johansdtr. Ringen, Elene Marie Monsen Gudal, Mons Gudal, Else Olava Sollien, Olga Monssen Gudal, Mons Johannessen Ringen, Johan Peter Johannesdtr. Gaukum, Berte Helene Evensen Sollien, Edvard Sollien, Einar Julius Sollien, Johanne Karine Edvardssen Kollen, Olaf Sollien, Helge Evensen, Emilie Twerre, Bertha Johnsdtr. Gudal, Anna Monssen Gudal, Ivar Monssen Gudal, Ingeborg Karoline Pedersen Twerre, Wilhelm Tverre, Tor Ekholt, Martha Gudal Hvalsbråten, Signe Johanne Gudal, Olav Norheim, Borghild Gudal, Anna Bakkelund, Helge Nikolai  Gudal, Aslaug Mathiasdtr. Teiterud, Olave Mathea Sollien, Mathilde Johansen Ringen, Peter Tørud, Lars Sandbakken, Leif Sandbakken, Adolf Ludvigsen Kristiansdtr. Hestsveen, Anna Sandbakken, Sverre Sandbakken, Ludvig Anstensen Andreasdtr., Karen Sandbakken, Anna Ludvigsdtr. Sandbakken, Arvid Ludvigsen Sandbakken, Josef Ludvigsen Sandbakken, David Ludvigsen Sandbakken, Birger Ludvigsen Tollefsbøl, Martha Hestsveen, Kristian Johansen Gudbrandsdtr., Sedsel Hestsveen, Harald Hestsveen, Signe Hestsveen, Trygve Hestsveen, Gunnar Hestsveen, Arne Hestsveen, Klara Hestsveen, Kristine Anstensdtr. Sætre, Antoinette Simensdtr., Ales Olsen, Anders "Andrew" Tollefsdtr., Kari Daarflot, Gudleik Daarflot, Ivar Schrøder, Solveig Anette Monssen Gudal, John Tufte, Leif Steen Hansen, Gunder Røhne, Reidar Leif Gudahl, Marion Irene Nelson, Nels J. Sandbakken, Bjarne Kristiansen Sætre, Jens Christiansen, Klara Edvardsdtr., Anna Nilssveen, Karen Lundberg, Karen Johnson, Harold F. Svitak, Mabel Irene Solien Solien, Ernest Herman Zerk, Ruth Isbel Pieri, Lois Ann Solien Fridtun, Jon Onsrud, Aksel Sandbakken, Linnea Østigaard, Laila Helene Østigaard, Vidar Ramsberg, Liv Rønning Sandbakken, Arve Sandbakken, Kari Bodil Sandbakken, Borghild Kristine Sandbakken, Kåre Bjørdal Evensen, Maren J. Tollefsbøl, Harald Tangen, Kjell Leif Sandbakken, Randi  Solveig Sandbakken, Edle Oddbjørg Hestsveen, Erling Pedersen, Karinus Framstad, Kari Margot Jacobsen Framstad, Kaare Enger, Knut Ruud, Valborg Guddal, Ivar Grønnerud, Ole Fritjof Hanestad, Modolf Hanestad, Ole Theodor Schøyen, Even Børresen Kjendli, Bernt Halvorsdtr., Agnethe Løken, Ragnar Løken, Asmund Løken, Inger Lise Røhne, Oscar Bakken, Inger Marie Nilssveen, Andreas Jørgensen, Signe Josefine Nordheim, Oskar Martinsen Nordheim, Borghild Andersson Greidung, Jon Knudsen, Arne Olsen Flikkerud, Tosten Eilers, Ellen Johanna Nelson Lundby, Knud Rønning, Nils Marius Sandbakken, Eli Marie Ryving Andersen, Karl Kristiansdtr., Karen Karlsdtr, Inga Nordengen, Karsten Olav Sivesind, Randi Helene Oswold, Kristian Johansen Oswold, Johan Oswold, Rolf Oswold, Åge Oswold, Edith Johannesdtr. Berg, Agnes Sakshaug, Torleiv Gerhard Osvold, Jørn Kristian Nordengen, Koldbjøn Nordengen, Laura Nordengen, Kjell

Index for sources

S, ", (, 0, 1, A, b, C, D, E, F, G, H, , H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, w, Ø, A, Å, A,

This page was created 5 Apr 2019, 22:39:48