Fridtun, Jon
29 Sep 1867 -- 16 Aug 1915
Jørgensdtr., Anne
2 Sep 1844 -- 14 Apr 1927
Amundsdtr., Ragnhild
--
Rasmussen, Jørgen
--
Jonsen, Colbein
9 Jul 1838 -- 14 Mar 1912
Andersdtr., Ingeborg
1798 -- 24 Nov 1887
Nielsdtr., Christie
1763 -- 1829
Absalonsen Erdalen, Anders
1760 -- 17 Jun 1825
Colbeinsen, John
1798 -- 1 Sep 1863
Jacobsdtr. Aarholen, Marthe
1771 -- 1848
Jonsen Nedre Flo, Colben
1764 -- 26 Nov 1822

Fridtun, Jon

Facts

Sex: Male

Birth: 29 Sep 1867

Death: 16 Aug 1915 Nedre Flo, (2: Fridtun), Uppstryn S1 N1

Residence

1895 Nedre Flo, (2: Kolbensbruket), Uppstryn N2

Christening

20 Oct 1867 Stryn Prestegjeld S2

Burial

21 Aug 1915 Stryn Prestegjeld

Census

1875 Nedre Flo, (2: Kolbensbruket), Uppstryn N3

1891 Nedre Flo, (2: Kolbensbruket), Uppstryn S3 N3

1900 Nedre Flo, (2: Fridtun), Uppstryn

1910 Nedre Flo, (2: Fridtun), Uppstryn S4 N4

Minnesteinen på grava til Jon Fridtun N5 Jon Fridtun (1867-1914). Sommaren 2002 gjorde Stryn fellesråd vedtak om at Jon Fridtun-steinen skal vera verna for all framtid. Notis i Fjordabladet 14. mai 1920. Frå avdukinga, søndag 13. juni 1920.

Notes

N6

Other

This data was last updated
This page was created 24 Jul 2019, 22:16:34

Parents

Jonsen, Colbein
Jørgensdtr., Anne

N1: Hustruen efter andet egteskab og en umyndig søn 17 aar etter første egteskab, intet til skifte

N2: Skjøte 1895, Gav navnet Fridtun 1895

N3: Rolle: Medlem i husholdet

N4: Gårdbruker, selveier

N5: Han var frå grenda Flo på andre sida av Strynevatnet midt på biletet.

N6: «»Død: 1914 Hustruen efter andet egteskab og en umyndig søn 17 aar etter første egteskab, intet til skifte Minnestein over Jon Fridtun«» «»Jon Fridtun«» (1867-1914) frå Flogrenda i Stryn døydde berre 47 år gamal. Han var ein føregangsmann i målreisinga i Nordfjord, i den frilynde ungdomsrørsla og fråhaldsrørsla. I 1920 reiste sambygdingar ein minnestein på grava hans. Biografi i Norsk Allkunnebok Fridtun, Jon (1867-1914), bonde Stryn, ein av føregangsmennene for ungdomsreisingi i Nordfjord. Han skreiv ofte ofte i mål- og ungdomsbladi. Eit minnedikt om morbroren, Rasmus Flo, høyrer til det venaste han har skrive på vers. Han fekk skipa Firda Ungdomslag [distriktslag for Nordfjord] og var formann 1896-1898. Han var styremedlem i fyrste styret for Noregs Ungdomslag [skipa 1896]. Stryn var eit av dei fyrste herad som tok nynorsk i bruk i folkeskulane (1893) og Blixsalmane i kyrkja. Det var mykje Fridtun å takka. Marmorstein Minnesteinen står på grava hans ved Oppstryn kyrkje på Fosnes. Det er ein marmorstein i to deler. På hovuddelen står: JON K. FRIDTUN * [teikn for fødd] 29/9 1882 * [teikn for død] 16/8 1914. På sokkel-delen står: Takk for godt arbeid. Reist av bygda "Det vart ein stor saknad i bygda og mellom ungdomen då han var borte", står det i 50-årsskriftet til Firda Ungdomslag. "Han var ein av dei som sterkast hadde arbeidt for åndeleg fridom og åndsdaning mellom ungdomen. Heile bygda gjekk saman om å reisa minnesmerke på grava hans." Minnesteinen vart høgtideleg avduka søndag 13. juni 1920 med mykje folk til stades, fleire langvegs i frå. Sokneprest Eilert Patrick Juul, ein god ven av Fridtun, kom frå Aurland. (Juul var prest i Stryn i åra 1880-1884. Han heldt skule for ungdom, og Fridtun var elev i Stryn og ein vinter i Aurland). Sokneprest Juul heldt avdukingstalen, og til slutt tok Kolbein Fridtun, son til Jon Fridtun, mot steinen og takka for at bygda hadde reist dette minnesmerket. Fåre for sletting 90 år seinare Sommaren 2002 fekk Kari Fridtun brev frå kyrkjeverja i Stryn om at festet på grava til Jon Fridtun går ut i 2004 og at ei grav normalt kan festast for makismalt 90 år. Jon Fridtun-steinen hadde etter dette kort levetid att. Då kyrkjeverja vart gjort kjent med at dette er ein "gravstein" oppsett av ein vidare krins enn den næraste familien, vart det fremja sak om å gje steinen status - varig vern. Artikkelnummer: SFFkl-101615 Forfattar og datering: Hermund Kleppa, 2000. Prenta kjelder: Fridtun, Jon d.y.: Jon Fridtun (1867-1914). I Oppstryn Ungdomslag - 100 år. Stryn 1994. Norsk Allkunnebok. Band 4. Oslo 1952. Målreisingssoga i Sogn og Fjordane. 1950. Uprenta kjelder: Fridtun, Liv: Jon Fridtun 1867-1914. Målmann, diktar og idealist. Storfagsoppgåve i norsk. MRFD, Volda 1994. Aktuelle nettstader på Internett: Minnestein over Rasmus Flo Kopier lenkje til denne artikkelen: http://www.fylkesarkiv.no/kl/detalj/?id=5282 Tilleggsinformasjon: Me ynskjer kommentarar til artikkelen. Har du utfyllande opplysningar? Kjenner du til andre fotografi? Send oss ein epost: postmottak.sffarkiv@@sfj.no (N560)

S1: Død (S748) Page: https://www.digitalarkivet.no/view/15/pa00000000819762

S2: Dåp (S747) Page: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002311660

S3: Folketelling (S1499) Page: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053027001894

S4: Folketelling (S1495) Page: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036758000887