Hanestad, Modolf
1 Apr 1899 --

Hanestad, Modolf

Facts

Sex: Male

Birth: 1 Apr 1899 Vaaler

Death:

Residence

1 Jan 1920 Nygård, Vestre Toten N1

1 Jan 1922 Fetsund, Fet, Akershus N2

Christening

23 Apr 1899 Vaaler

Census

1910 Bæk, Våler, Hedmark N3

Event

Jernbaneskolen 24 Apr 1918 N1

Telegrafist Modolf Ansatte Fetsund N4 VED BIRKEN PÅ… MANGERUD N5 Nygård stasjon, Gøvikbanen N6 Fetsund Stasjon N7

Notes

N8

Other

This data was last updated
This page was created 24 Jul 2019, 22:16:35

Parents

Unknown

Family - Møllerud, Magnhild

Marriage:

Children:

N1: Telegrafist

N2: Telegrafist, Arbeidt som telegrafist til 1941, Fetsund. Ukjent når pensjonist

N3: Landhandler, Rolle: Medlem i husholdet
Gnr: 43 / Bnr: 3
Tellekrets: Kirkekredsen
Prestegjeld: Vaaler
Herred: Vaaler

N4: Bakre rekke fra v. A. Karlsen, Dahl, J. Karlsen, Sjøli, Engebriktsen. Fremre rekke fra v. Jordfald, Hanestad, Granås, Olsen, Laget. Bildet kan være tatt i anledning stasjonsmesterens avgang i 1938. Giver er datter av Martin Sjøli
Gruppebildet av ti menn tilknyttet Fetsund stasjon
Avbildede personer
Avbildet person:Dahl, Ole, baneformann
Avbildet person:Engebriktsen, Hævard, stasjonsbetjent
Avbildet person:Granås, Anders, stasjonsmester
Avbildet person:Hanestad, Modolf, telegrafist
Avbildet person:Jordfald, Magne, telegrafist
Avbildet person:Karlsen, Anton, banevokter
Avbildet person:Karlsen, Johan, baneformann
Avbildet person:Laget, Harald, stasjonsbetjent
Avbildet person:Olsen, Oskar, banevokter
Avbildet person:Sjøli, Martin, banevokter
Eier: JMF Fotografering
1930 - 1938
Fotograf:Bøe, Nicholt
Aksesjon Inventarnr. JMF013085
Norsk Jernbanemuseum, Jernbaneverket

N5: Fra venstre: Olivia Halvorseth, Nelia Hanestad, Trygve Hanestad, Martin M. Mangerud, Modolf Hanestad, Anna Hoffsten og Hanna Mangerud.

N6: Modolf, ansatt som telegrafist fra 1.1.1920
Nygard stasjon er en nedlagt jernbanestasjon på Gjøvikbanen ved Nygard i Gjøvik kommune i Oppland fylke. Stasjonen ble opprettet som et stoppested betjent kun for reisende og gods ved Gjøvikbanens åpning i 1902. I 1914 ble Nygard oppgradert som en stasjon betjent for ekspedering av tog, reisende og gods.
Statusen som stasjon varte helt til 1985, da Nygard ble nedgradert til et ubetjent stoppested. Den 11. juni 2006 sluttet togene på Gjøvikbanen å stoppe ved Nygard for å kutte ned på den totale reisetiden mellom Oslo og Gjøvik.[1] Stasjonen ligger 206,9 moh og 119,38 km fra Oslo S, formelt er den ikke nedlagt.

N7: Modolf, ansatt som telegrafist 1.1.1922 og var fortsatt der som telegrafist i 1941.
Fetsund stasjon er en av de opprinnelige stasjonene på Kongsvingerbanen, 8,12 km fra Lillestrøm, 29,11 km fra Oslo, 107,4 moh.og åpnet i 1862. Den betjenes av lokaltog L14 mellom Asker - Oslo S - Kongsvinger. Det finnes et busstopp på stasjonen som heter "Fetsund Stasjon" som betjenes av Ruters busslinje 875 (Trøgstad - Lillestrøm), bussen har bare 2 avganger i rushtiden på morgenen og ettermiddagen. 2 busser til Lillestrøm på morgenen og 2 busser til Trøgstad på ettermiddagen.
Arkitekter: Heinrich Ernst Schirmer og Wilhelm von Hanno

N8: Y