NoteN2219: Dødsfall, Hamar Arbdeiderblad 7/1-1972 Christian Oswold, Ringsaker, er død 78 år gammel. Han var på veg ned kjellertrappa da han trolig ble rammet av et illebefinnende og slo seg i hodet slik at han pådro seg så store skader at han døde på sykehuset kort tid etter. Oswold arbeidet i flere år som handelsbetjent og senere som samvirkelagsbestyrer. Videre var han en tid ansatt i forsyningsnemnda i Ringsaker, og drev også en del år som selger av landbruksmaskiner. Etter at han bygde sitt hus, Solbrå ved Tande, gikk han med liv og sjel inn for å gjøre det vakkert. Hans hagestell var eksemplarisk, og han drev også en tid med birøkt. Hans hobby var snekring, treskurd, maling, smiing. Og han hadde skaffet seg et lite verkstedrom der han hadde god orden på all redskap og verktøy han hadde skaffet seg. Han kjæreste fritidssyssel i ledige stunder ellers var å gå turer i skogen og nyte naturens skjønnhet og ro. (N2219)


Dødsfall, Hamar Arbdeiderblad 7/1-1972
Christian Oswold, Ringsaker, er død 78 år gammel.
Han var på veg ned kjellertrappa da han trolig ble rammet av et illebefinnende og slo seg i hodet slik at han pådro seg så store skader at han døde på sykehuset kort tid etter.
Oswold arbeidet i flere år som handelsbetjent og senere som samvirkelagsbestyrer.
Videre var han en tid ansatt i forsyningsnemnda i Ringsaker, og drev også en del år som selger av landbruksmaskiner.

Etter at han bygde sitt hus, Solbrå ved Tande, gikk han med liv og sjel inn for å gjøre det vakkert.
Hans hagestell var eksemplarisk, og han drev også en tid med birøkt. Hans hobby var snekring, treskurd, maling, smiing. Og han hadde skaffet seg et lite verkstedrom der han hadde god orden på all redskap og verktøy han hadde skaffet seg.

Han kjæreste fritidssyssel i ledige stunder ellers var å gå turer i skogen og nyte naturens skjønnhet og ro.

Other

This page was created 24 Jul 2019, 22:16:54

References

Oswold, Kristian Johansen