Hoel, Kolbu, Østre Toten

Gustav Pedersen Tandsæter (f. 30.10.1881 )

Tandsæter
Hoelseth (Kolbulinna 566Kart), g.m. Berte Marie f. Møllerhagen. Han begynte i butikken hos Nils Bjerke i 1894. Fra 1899 til 1905 var han ansatt i firmaet H. Skattum, Gjøvik. Men i 1906 kjøpte han så landhandleriet på Hoel av Nils Bjerke. Dette fortsatte han til 1944 da han solgte til Aleksander Koslaaff fra Berlevåg, som var innehaver til 1956 da Jonas Hoel overtok.

Monrad Gudahl handelsbetjent 1/6-1920 – 1/3-1923


Hjørnset, Bøverbru, Vestre Toten

Nils Aas (f. 21.8.1886 - d. 1971)

Hjørnset (Gimlevegen 2Kart) var oppført som forretningsbygning i 1901. Det var forskjellige drivere de første årene, men fra 1915 til 1955 var det Nils Aas. En rikholdig landhandel fylte det meste av førsteetasjen. Og når det i tillegg fantes manufakturhandel i den nedre delen, pølsemaker og melkeutsalg i kjelleren, og bankfilial i andre etasje, var Hjørnset det nærmeste man har vært et «kjøpesenter» på Bøverbru.


Monrad Gudahl handelsbetjent 14/9-1924 – 1/9-1927


Bleiken Kooperative

Bleiken kooperative
Bleiken kooperative Selskab ble etablert i 1913. Selskapet ønsket å bygge egen butikk, men fikk tilbud om å kjøpe landhandler Holters forretningsgård like ved Bleiken jernbanestasjon. I 1961 ble selskapet en del av Brandbu Samvirkelag og butikken ble en filial. Filialen ble nedlagt i 1966.
Forretnings-gården ble solgt til Kristian Mathisen.
Bleiken Landhandleri ble etablert omtrent i 1905 da Gjøvikbanen kom. Privat først - drevet av Marta og Lars Amundsen.
Gudøy hadde landhandleriet før faren til Kristian Mathisen kjøpte butikken med navnet.
Det gamle Bleiken Landhandleri bygget er i dag privatbolig (pr. 2007).
(Informant Kristian Mathisen, kilde:Bleiken Koopeative )
Monrad Gudahl handelsbetjent 1927/1928, mens hans senere svoger Helge Sollien bygget om Nordberg på Bøverbru til butikk.
 

Huset Nordberg (1929-1936) Gimlevegen 1 (Gnr: 60/ 8)

Nordberg Bøverbru
Familien til Olga, som giftet seg med Monrad i 1932 overtok Nordberg i 1921.
Monrad åpnet butikk i 1928 og drev den til 1/7-1936. Torbjørn Thoresen kjøpte butikken og drev den ett års tid.  I 1937 overtok Trygve Lind-Jensen, f. 18.07.1891 i Flakstad, Lofoten d. 1979  huset ”Nordberg”. Lind-jensen drev butikken til 1978, en periode var det et gatekjøkken,  nå bolighus.

Fra VG 13.juni 1975
Overfall på Lind-Jenssen Overfall Lind-Jenssen
Overfall Lind-Jenssen
 

Håkonshallen

Håkonshallen
Håkonshallen på Bøverbru ble bygget like etter århundreskiftet og sto ferdig i 1904. Den har opp gjennom tidene hatt mange funksjoner.
Håkonshallen_Berta
Edvard, Johanne, Berte og Olga, ca. 1916

Økonomer på Håkonshallen

            1908-1911    Bernt Steffensrud

            1911-1921    Berte og Edvart (d. 1918) Solien (familie)

            1921-1926    Ole Lier

            1926-1936    Hans og Laura Bekkelien

            1936-1951    Olive (f. Bekkelien) og Harald P. Sivesind

            1952-1952    Helge Tandseter

            1952-1972    Olive (f. Bekkelien) og Harald P. Sivesind


Håkonshallen som kirke 1915 - 1921
Ved brannen i Aas Kirke i 1915 fungerte 2 etasje som kirke.
I den forbindelse ble det lagt strenge restriksjoner på bruk av 1.etasje. Ingen festligheter eller annet som stred mot kirkens bruk.
1.etasje ble da brukt til fortsettelsesskole.

Bøverbru Vel

 

 


Elvedalen, Vestre Toten     

Mellom Reinsvoll og Eina ved Hunnselva ligger Elvedalen (Riksvei 4). Her var både Mølle og sagbruk, og bønder fra et stort distrikt kjørte lass til og fra.

 

 KartHeksumhøgda 320 (i krysset ved R4) Gnr: 89/23, Bruflat, Vestre Toten)

Solberg (1930-1934)

Solberg bruflat


Paulus Vesterås eide stedet, som han hadde overtatt etter sin svigermor. I 1930 leide Monrad Gudahl f. 1906 i Eina, huset på 5 år. Tilslutt kjøpte han huset.

Han var da forlovet med Olga, hun søkte handelsbrev og var ansvarlig for driften i starten, men senere ble det leid hjelp.

Forretningen m/varebeholdning solgt i 1934 til Aksel Nordhagen, som igjen solgte til Ingeborg Hansen , g.m.. Sverre Hansen som arbeidet ved meieriet. I 1955 utvidet hun butikken og bygde til fryseri.

Samhold Velgeren Torsdag 28.okt 1976 Soleng Handel på Bruflat stenger
Bygningen brant 6.mars 2012