Bilcentralog Reparasjonsverksted

fra "Minner fra Furnes" utgitt av Furnes Historielag 1998, Norges Kjøpmenn, Oppland og Hedmatk, 1952, med tillegg.
Etabl. 1924 av Adolf og Arvid Sandbakken, i 1936 overtatt av Adolf.

Adolf arbeidet en kort periode i Kristiania som trikkefører/konduktør.
I 1923 bodde han og Anna på Storhamar Gård, der han arbeidet som gårdsarbeider. Ester ble ble døpt 6.mai 1923 i Vang Kirke. Begynte deretter som sjåfør i Brumunddal, og sammen med broren Arvid startet med lastebiltransport.

Bensinsalget startet i 1923 i tilknytning med verkstedet. I første omgsang salg fra fat, bensinpumpe kom i 1925.
I 1929 ble kiosken til bensinstasjonen bygget, og denne stod til 1970 da ny bygning stod ferdig lenger inne på tomten ved siden av verkstedet, inneholdende bensinstasjon og Fotograf Lilleøen som leietager.

Brødrene bygde delvis sine egne busser, og den yngste av brødrene;
Birger åpnet eget bil og karrosseriverksted i Nydalen i 1947.

Arvid fortsatte med bussvirksomheten og senere blant grunnleggerne
av Hedmark og Omland Bilruter.

Parsellen er fradelt fra Øverbakken. Skjøte av oktober 1929 fra Anders og Johanne Enger til Adolf og Arvid Sandbakken for kr. 3250. Anders Enger hadde kjøpt parsellen 23. april 1919.

Firmaregistrering 11.mars 1929 Adresse og telefon 1944
 
Fra hedmark fylkes adressebok
1943-1944 vol 5 

Adolf og Anna hadde leilighet hos Sørum på Kvislien noen år før de bygde eget i 1931.
Brødrene Adolf og Arvid Sandbakken kjøpte spinneribygningen i Gåskvern og flyttet den ned til Furnesvegen i 1931.
Der ble det plass til Brumunddal bok og papirhandel som Simen Bøe Randgaard drev, og kafe Brumundheimen, drevet av Asta Andersen, senere gift Dahlen.
I 2.etasje bodde Sandbakken og Asta Andersen.
Emilsen hadde sykkelverksted i kjelleren. Fotograf Olsen holdt til her i begynnelsen av 30-tallet, og ei tid framover.
Adolf og Arvid startet opp med busser som gikk mellom Brumunddal - Byflaten og Hamar.
De satte også opp kiosk og bensinpumpe. Deretter kjøpte de en parsell til, som het Bjørdal i mai 1924 av Anders Enger for kr.4000. De bygde  Brumunddal Bilcentral og Reparasjonsverksted bakenfor huset. Arvid solgte sin andel i Bjørdal i april 1936 til Adolf for kr.2000.

Adolf Sandbakken f. 1896 i Furnes, d.1954 gift med Anna Hestsveen f. 1900 d.1989.

Barn:
Ester f. 1923 gift med Lars Tørud f. 1920 d.1989.
Leif f. 1924 d.1980 gift med Olaug Wetten f. 1929
Sverre f. 1926 d.1996 gift med Reidunn Hanestad f. 1921
Ruth f. 1928 gift med Amund Oswold f. 1924.
Reidun f.1940 gift med Jan Erik Gudahl f. 1938.

Sverre og Reidunn fikk to sønner Per f. 1958 og Pål f. 1961

Etter at bokhandelen flyttet i 1938, flyttet Hulberg sin blomsterforretning fra Jevne, hvor han hadde vært siden 1931 til Sandbakkengården.

Birger Hulberg f. 1905 på Ring, d. 1971 gift med Marie Bøversveen f. 1908 fra Næroset. Deres barn er Inger f. 1942 gift med Ottar Mjaavaten f. 1940 og John Ame f. 1946 gift med Aud Emilsen f. 1947 fra Hamar. Etter at Birger Hulberg døde, holdt Marie på til 1972.

Da overtok Brumunddal Blomsterforretning, og fortsatte i de samme lokaler. Gartneriet leide Marie Hulberg bort til Einar Granshagen f. 1920 fra Hadeland, som fortsatte med salg derfra med god hjelp av Marie Hulberg. Hun har vært et arbeids jern av de sjeldne. Hun holdt på til hun var over 80 år.

Etter at Hulberg sluttet begynte Helge Lehne med frisørsalong i lokalene. Brødrene Helseth hadde møbelbutikk der Brumundheimen hadde vært tidligere. Da de sluttet kom Opplandske Garderobeservice som Kjell Kroken drev.

Sverre Sandbakken overtok bensinstasjonen i 1957. På grunn av reguleringer måte den rives i 1969. Han bygde da en ny stasjon litt lenger ned i 1969, og der holdt han på til 1980.

Den nye Esso v/E6 sto ferdig i 1985, drevet av sønnene Per og Pål. Stasjonen er senere leid av ESSO som nå driver stasjonen v/E6.

Per og Pål Sandbakken kjøpte resten av gården i 1989.