Familien Sollien og de som emigrerte til USA

Kilde:     Familien Sollien, søsken, onkler og tanter til Olga Sollien f. 24. jan 1903 - 12.sep 1985
              og Toten emigrant 1846 og senere

 

Med seilskipet ”Marta” 20. apr. 1869

 

  Berte Helene, tante til Oldemor Berte Helene. Karine min tipp-oldemor.

1869/80

Berthe Helene Jakobsdatter Gammelsæter f. 2. feb. 1842, datter av Jacob Larsen og Karen Olsdatter Gammelsæter. To nieser reiser til Chicago senere, se 1880/112,113. Søsteren Karine utvandrer som enke mange år senere, se 1894/17.

Reiste fra V. Toten. Til Chicago. Frakt: 24 Spd. Medbringende: 3 Spd. (emi3-p41). Berthe Helene Jakobsdatter Gammelsæter, pige 27 aar. Attest 23. mar. (11-p355)

 

 

 

Med ”Angelo” 21. mai. 1880

 

 

1880/112

Alette Klara Christiansen (Anette Clara Christiansen pige 26 år) f. 6. feb. 1864, datter av Christian Olsen og Lave Jacobsdatter Kjelsrud. Hun reiser sammen med søsteren:

1880/113

Ottilia Christiansen (pige 10 år) f. 11. feb. 1869. Disse to skal sikkert til sin mors søster, Berte Helene Jacobsdatter, som hadde reist til Chicago i 1869, se 1869/80.

 

1880/112-113 reiste fra V. Toten. Med ”Angelo” 21. mai. Til Chicago. Frakt betalt i Amerika.(emi7 -p 83 )

 

 

 

Med «Angelo» 30. mai 1884

 

1884/102    Johannes Pedersen (g. arb. 30 år) f. 23. mar. 1854, sønn av Karine Johannesdatter Børsvolden og Peder Johannessen Glæserud. Gift 7. jan. 1881 med:

1884/103    Berte Marie Evensdatter (Berthe Pedersen g. 25 år) f. 15. mai 1854 datter av Even Olsen og Karine Olsdatter Taasaas. Tre brødre reiser senere: Ole, se 1886/59. Karl Johannes, se 1888/74 og Christian, se 1888/77.

            Utvandret med 1 barn:

1884/104    1. Even (Eva barn 2 år) f. 15. mai 1882

                  Hm. Johannes Pedersen Gjestrum f. 1854, Hustru Berte Marie Evensdatter f. 1854, børn Even f. 5. mai 1882. Ægteviet 7. jan. 1881. Attest 23. mai 1884 (Ås-p330)

                  Reiste fra Toten. Med ”Angelo” 30. mai til Fishers Landing.(emi11-p152)

 

 

https://sites.google.com/site/totenemigrant/Toten-emigrant-1846/1886-1890

 

Med «Angelo» 21. mai 1886

 

1886/59     Ole Evensen Solien (arbeider 28 år) f. 19. feb. 1858, sønn av Even Olsen og Karine Olsdatter Indal. Søsteren Berte Maria var allerede i Amerika, se 1884/103. Senere reiser brødrene Karl Johannes, se 1888/74 og Christian, se 1888/77. Ungk. arb. Ole Evensen Sollien f. 1858. konf. 13. okt. 1872. Attest 10. mai 1886 (ås-p331)

                  Reiste fra Westre Toten. Med ”Angelo” 21. mai. Til Walcot D.T.

                  Frakt betalt  (emi-12-p193 ) 

 

https://sites.google.com/site/totenemigrant/Toten-emigrant-1846/1888-1890

 

Med ”Angelo” 1. jun 1888.

 

1888/74      Karl Johannes Evensen (Karl Evensen Solien, gift husmand 32 år) f. 19. mar. 1856, sønn av Even Olsen og Karine Olsdatter Dragerbakken. Broren Christian reiser samtidig, se 1888/77. Tidligere hadde to søsken reist: Berte Maria, se 1884/103 og Ole, se 1886/59. Gift 29. des. 1879 med:

1888/75      Helene Marie Johannesdatter (Helma Solien, 30 år) f. 9. aug. 1860, datter av Johannes Hansen og Deoline Hansdatter Nyset

                 Reiste fra Vestre Toten. Med ”Angelo” 1. jun. Til Fischer Landing.

                 Frakt  betalt (emi-15 -p 22)

 

 

1888/77      Christian Evensen (Christian E. Solien, arbeider 21 år) f. 30. sep. 1866, sønn av Even Olsen og Karine Olsdatter Rønaas. Broren Karl Johannes reiser samtidig, se 1888/74.

                 Reiste fra Vestre Toten. Med ”Angelo” 1. Jun. Til Fischer Landing.

                 Frakt betalt (emi-15 -p 23)

 

Med ” Angelo” 21. sep. 1888

 

1888/130              Marie Astrup, gift 33 år og 5 barn

1888/131              Katrine, 10 år

1888/132              Fredrikke, 8 år

1888/133              Emma, 4 år og 9 måneder

1888/134              Ingeborg, 2 år og 6 måneder

1888/135              Sigurd, 9 måneder

                                Reiste fra Østre Toten . Med ”Angelo” 21. sep. Til Chicago. Frakt: kr. 365,-.

                               (emi-15-p 151)

 

 

Med ”Angelo” 31. mai. 1889

 

1889/63                 Petra Johannesdatter (Petra l. Rønaas, pige 20 år) f. 12. apr. 1869, datter av Johannes Johannessen og Karine Jakobsdatter Rønaas. Dette må være den samme som 1894/18 da hun reiser sammen med mora.

                               Reiste fra Vestre Toten. Med “ Angelo” 31mai. Til Fischer Landing

                               (emi15 -p 328) Frakt betalt

 

 

Med ”Thingvalla” 1. mai. 1891

 

 

1891/43                 Severine Johansen, pige 19 år

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Thingvalla” 1. mai. Til Chicago. Frakt: kr. 153,-

                               (emi 16 -p 198)

 

                               Severine f. 29/9-1871 søster av Berte Helene f. 12/12-1860

 

   Med ”Thingvalla” 5. jul. 1894

 

1894/17                Karine Jakobsdatter (Karine Johannesen gift 65 år) 7. aug. 1829, datter av Jakob Larsen og Karen Olsdatter Gammehagen. Gift 6. nov. 1854 med Johannes Johannessen. Han døde 1. aug. 1885. Hun reiser sammen med datteren Petra, se neste. Karines søster Berte Helene hadde reist tidligere, se 1869/80.  Enke Karine Jakobsdatter f. 1829, Attest 2. jul. 1894 (Ås-p334)

1894/18                Petra Johannesdatter (Petra Johannesen pige 23 år) f. 12. apr. 1869, datter av ovenstående. Dette må være den samme som 1889/63 s.d. Pige Petra Johannesdatter f. 1869 konf. 1884 Attest 2. jul. 1894 (Ås-p334)

                               Reiste fra Toten. Med ”Thingvalla” 5. jul. Til Chicago.Frakt betalt.

                               (emi 18-p114)