Toten, Oppland

Aas Kirke
Teiterrud (E) Skysstasjon
Nordre Ringen (F) 
Andersveen (G)
Eina stasjon (P)
Nordberg, Bøvebru (H)  
Bruflat (Filial) (N)