Romedal, Vallset
Vidrikstad (M)

Ottestad, Stange
Blaarud