Broberg

fra "Minner fra Furnes" utgitt av Furnes Historielag 1998, med tillegg.
2014 Gnr:  687 Bnr: 3, Brugata 6, Brumunddal Broberg

 

Broberg ble bygget av slakter Martin Jevanord ca 1890. Han startet opp slakteri og butikk her. Allerede i 1904 solgte han Broberg, og startet opp i Gamlegata i Mariendal lille (Gropen).

Frelsesarmeen hadde startet opp sin virksomhet i Brumunddal i 1895, og det var i Broberg de leide hus. De hadde en sal og leilighet i 2 etasje. I 1900 var det Mathilde Melby f. 1874 i Kristiania som var kaptein, og Nathalie Strømstedt f. 1880 løytnant. Her holdt frelsesarmeen til, til de flyttet inn i nytt bygg, Elvarheim i 1926. Det på hjørnet av Nygata og Furnesvegen.

 

Det var skomaker Kristian Lundberg f. 1858 i Ringsaker som kjøpte Broberg av Martin Jevanord. I 1900 bodde Lundberg i Birkely (Ankerplassen), som var unna Øverkvern. Resten av familien besto da av : Antonette f. 1858 i Ringsaker, kona til Kristian. Barn: Lars f.1885, skomakerlærling, Julie f. 1886, Petra f. 1889, Alfred f. 1891, Asbjøm f. 1893, Sigurd f. 1894, Anna f. 1896. Alle disse var født i Ringsaker, mens Klara 1898 var født i Furnes og den yngste Emilie f. 1901 d.1986. Kristians mor Johanne f . 1822 i Ringsaker bodde hos dem. I tillegg hadde de en skomakersvend Alf Eng f. 1882, og Martin Andreasen f. 1884, som var skomakerlærling. Begge var fra Ringsaker.

 

Lundberg leide blant annet ut til E. F. Nordsveen som startet opp med kolonialbutikk her i -20 åra. 1933 leide han ut til baker Ole Johansen, som hadde utsalg i hovedhuset oa bakeriet var i bakgården. Da bygningen brant i 1942, startet både Johansen og Gudahl utsalg i bakgården. Ole Johansen bygde seg hus på Veldresida og flyttet dit i 1946, for det var ikke plass i Gudahlgården.

Ole Johansen f.1904, d.1988 var gift med Dina Granlien f.1907, d.1991. Begge var fra Nybygda. Deres barn var: Kjell f. 1934, Liv f. 1936 og Marit f. 1940.

 

Lundberg solgte Broberg i 1936 til Monrad Gudahl f. 1906 fra Kolbu på Toten. d.1990. Han var gift med Olga Sollien f.1903 fra Bøverbru, Toten, d. 1985. Den 30.mai 1942 brant Broberg ned. Gudahl hadde da forretning i uthuset til han fikk bygd opp ny forretning i 1947. Det var en stor og fin forretning. Flere utvidelser ble gjort etter behov opp igjennom åra. Monrad Gudahl fulgte med i det som som rørte seg i tida, og både han og kona Olga sto på begge to. Sammen skapte det arbeidssomme og dyktige ekteparet en flott forretning.

 

Tora Gaarder leide arealer til manufakturforretning i en del av huset en del år.

 

Gudahl hadde en sønn, Jan Erik f. 1938 gift med Reidun Sandbakken f. 1940. Jan Erik arbeidet sammen med sine foreldre i mange år før han overtok i 1970 I 1989 begynte han å leie ut forretningslokalet. Jan Erik og Reidun har tre barn: Line f. 1963. Jan Petter 1.1965 og Stein f. 1967.

I det store forretningsbygget har det vært leid ut til kontorer og lignende i alle år. I 2013 fusjonerte næringsdelen av Broberg med Tema AS, eier av Postbygget, Mølla AS og flere.