Biografier

Kristian Hestsveen Kristian Hestsveen 1874-1960
Småbruker, vegvokter og tømmerkjører

Adolf Sandbakken Adolf Sandbakken (1896-1954)
Brumunddal Bilcentral og rep.verksted etabl. 1921
ArvidSandbakken Arvid Sandbakken (1900-1976)
Brumunddal Bilsentral etabl. 1928
BirgerSandbakken
Birger Sandbakken (1914-1962)
Oplandske Karosseri Industri, Nydal etabl. 1946
Mons Gudal Mons Gudahl (1870-1959)
Historie i årstall
Veibygging i Toten
Monrad Gudahl 60 år Monrad Gudahl (1906-1990)
Biografi
Historie i årstall
JohanRøse Johan August Røse (1932 - )
Biografi
Olav Sollieb Olav Edvardsen (Sollien) (1892-1957)
Lappsteinen
På kartet (x)
helgeSollien Helge Sollien (Edvardsen) (1894-1972)
Biografi
Treskjemaker Even Sollien (Sollien) (1829-1905)
En familie med treskjemakere
Treskjemakerne på Toten
Georg Hille Georg Hille, Biskop på Hamar
Far, sønn og sønnesønn som biskoper på Hamar:
Georg Hille 6-mening med Monrad Gudahl