Bygdeboka for Veldre utgitt av Veldre historielag 1974 med endringer.
Hestsveen
Gnr. 71 / Bnr. 6 (frem til 2009 bnr. 4)
Hestsveen
Denne plassen ble fraskilt Trettsveen i 1850 og solgt av oppsitteren på Trettsveen, Jo­hannes Olsen, for 100 spd. til 

Christian Andersen, g. m. Ragnhild Andersdtr.

 Deres barn var:
1. Agnete (f. 1850)
2. Maria (f. 1853).

Christian Andersen solgte plassen i 1868 for 100 spd. til brennerimester Gudbrand Hansen
xKlikk, for å vise mer om:
(f. Kolstadeie 1830, d. 1900). g. m. Alis Simensdtr. (f. i Stange 1846, d. 1941).

Deres barn var:
1. Sissel (f. 1873)  g.m. Kristian Johansen f. 1874, d. 1960
2. Helene (f. 1876)
3. Hans (f. 1883), som begge utv. til Amerika i 1905
4. Gønner (f. 1885, d. 1900)
5. Andreas (f. 1887, d. 1892).

Etter Gudbrands død ble svigersønnen, Kristian Johansen
xKlikk, for å vise mer om:
fra Vang (f. 1874, d. 1960), bruker, g. m. Sissel Gudbrandsdtr.

Deres barn:
1. Johan Kristiansen (f. 1898), g. m. Klara Johanne Agnete Vik.
2. Anna Kristiansdtr. (f. 1900), g. m. Adolf Sandbakken.
3. Klara Kristiansdtr. (f. 1902), ugift
4. Gunnar Kristiansen (f 1905), g. m, Anna Edvardsdtr.
5. Trygve Kristiansen (f. 1908), g. m. Karen Nilssveen.
6. Harald Kristiansen (f. 1910), ugift.
7. Arne Kristiansen (f. 1912), g. m. Karen Lundberg, Furnes.
8. Signe Kristiansdtr. (f. 1915), g. m. ing. Reidar Leif Røhne, Hamar.
9. Kristine Kristiansdtr. (f. 1918), g. m. Andreas Evensen.

Ales Simensdtr. utstedte skj. i 1917 på denne eiendommen for 1600 kr. med rett i Pihlske Sameie til Kristian Johansen, Hestsveen.

Trygve Kristiansen
xKlikk, for å vise mer om:
kjøpte Hestsveen av sin far i 1945.

Han solgte bruket i 1951 til Asbjørn Hanslien, g. m. Torlaug Berget (f. i Lom 1908).

Deres barn:
1. Ivar Hanslien (f. 1934), gift og bosatt på Lillehammer.
2. Inger Hanslien (f. 1936), gift og bosatt på Hamar.
3. Asmund Hanslien (f. 24.05.1945), gift og bosatt før 1974 på Tangen.

Hestsveen 1965

I 1931 besto bebyggelsen av: hovedbygning, oppf. 1868, senere ombygd og utvidet; nytt fjøs i 1907; låve med stall ombygd i 1929. Jordveien var på samme tid: 15 mål dyrket, 3 mål slåtteng og 15 mål havn og skog. Avlingen var: ca, 10 sneis bygg, 100 sneis havre, 30 hl poteter og 16 lass høy. Besetningen var: 1 hest, 5 storfe og 5 sauer.

Bilde viser Hestsveen i 1965.Fotograf: Evind Løkken

Han overlot bruket 15.11.1974 til sin sønn Asmund Hanslien f. 1945, g.m. Marit Pauline Hanslien f. 1948

Deres barn:
1. Ola Hanslien, f. 1977

I 2009 ble bygningene skilt ut som bnr. 6, og jord m/skog og havn overdratt til Gnr. 71 / Bnr. 1 Bjørgerud (Sammenslått Trætsveen og Bjørgerud) Hestsveen (Brumundveien 335/337) med bygninger ble i 2009 overtatt av Ola Hanslien f.1977